Për ta mbuluar  faqen personale, po e hapin atë zyrtare.

Advertisements

Aforizem

Janë vetëm tre kontejnerë për hedhjen e mbeturinave:
për letër, qelq, plastikë dhe për mbetje ushqimore,
s’po di në cilin kontejner me  të hedh ty.